Erken Boşalma Nedenleri


Türkiye’de erkeklerin yaşadığı cinsel sorunlar içinde en yaygını erken boşalmadır. Belki de bu yüzden çoğu erkek boşalma süresini merak eder. Oysa kiboşalma süresinden ziyade asıl önemli olan boşalma üzerindeki kontrol duygusudur. Kontrol edebilmek demek; boşalma süresini ayarlayabilmek, durabilmek, başlayabilmek ve cinsel eşiyle uyumlu olarak (aynı anda orgazm olmak anlamında değil) boşalmayı kontrol edebilmektir. Bu nedenledir ki çözümü, erkeğin boşalmasını kalıcı olarak kontrol etmeyi öğrenmesidir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda erken boşalmada en yaygın nedenin, gençlik çağlarında yakalanılma korkusu ve aşırı heyecan ile yapılan masturbasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Bu masturbasyonlarda en önemli amaç, hazza odaklanmadan sadece en erken şekilde  bir an önce boşalıp rahatlamak ve yakalanıp rezil olmamaktır. İşte bu hızlı ya da yakalanma kaygısıyla yapılan mastürbasyonlar, mastürbasyona suçluluk hissinin eşlik etmesi, tesadüfi başarısızlık ve  yanlış bilgiler erken boşalmanın altında yatan en önemli nedenlerdendir.

Ergenlik döneminde hızlı boşalma ya da boşalma üzerinde kontrolünün olmaması normaldir. Çünkü büyüme devam etmektedir ve davranış kontrolü tam olarak ergende olamayabilir. Bu nedenle ergenlik tamamlanmadan ya da düzenli bir cinsel eş olmadan kişide erken boşalma sorununun olduğunu söylemek çok da doğru değildir. Aynı zamanda çok seyrek ilişki yaşandığı ya da duyguların inişli çıkışlı olduğu zamanlarda, stres altındayken de kontrol edememe duygusu yaşanabilir. Bunlar da oldukça normaldir çünkü cinsel yaşam duygularımızdan bağımsız değildir.

Cinsellikle ilgili suçlayıcı, cezalandırıcı ve utandırıcı yetiştirilme tarzı da önemli bir etkendir. Cinsellikle ilgili konularda çocuğa verilen olumsuz tepkiler çocuğun bilinç dışı zihninde “cinsellik kötü ve suçlulukla yapılması gereken bir durumdur” mesajına dönüşebilir. Çocuk büyüdüğünde bir taraftan karşı koyamadığı cinsel dürtülerin baskısına, diğer taraftan suçluluk duygularına kapılır ve tamamen bilinç dışı işleyen bu süreçte belki de bilge vücudu onu rahatlatmak için erken boşalır.

Bir başka neden de erkeğin eşi tarafından her an ret edileceği ya da eleştirileceği korkusuna odaklanmaktan yaklaşan heyecan kabarmasını fark edememeidir.

Endişe, korku ve kaygı= Stres

Bu durumda,hazza ve duygularına odaklanamaz, cinsel enerjisini endişe, korku ve kaygıya yatırır. Hazza değil de sadece vajinal girişe odaklanmak erkeğin enerjisini tüketir. Aslında tüm mesele erkeğin bedensel hislerini fark edememesiile ilgilidir. Nasıl ki mesanenin dolduğunu fark edemeyen çocuk gece altına işerse; yükselen cinsel heyecanını fark edemeyen erkek de erken boşalır.

Ayrıca cinsel açıdan ailevi baskı altında yetişmiş veya diğer faktörler neticesinde evlilik öncesi ilişki yaşayamamış ya da masturbasyon yapamamış kişilerde aşırı duygu birikimine bağlı olarak da erken boşalma görülebilir. Yine partnere aşırı ilgi, bağlılık ve sevgi heyecanı arttırıp erken boşalmaya neden olabilirken uzun süren cinsel perhizler sonrası kurulan ilişkilerde de erken boşalma görülebilir.